Contact

Editorial Board of The Spaces in Theory:
ul. Fredry 10, Collegium Maius, p. 216
61-701 Poznań
Tel. +48 61 829 45 83

Editor-in-chief:

prof. zw. dr hab. Anna Krajewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
e-mail: akraj@amu.edu.pl

Strona podległa WFPiK UAM w Poznaniu i Wydziałowi Polonistyki UJ w Krakowie.